MISSIÓ

L´ànim emprenedor d’un equip de persones amb una llarga trajectòria professional en la logística internacional, fa possible la fundació de DUAMAR TRÁNSITOS Y ADUANAS, S.A.U. a finals de l’any 2015. Una empresa especialitzada en els serveis estratègics associats al tràfic marítim, aeri i terrestre i en la coordinació de mercaderies.

El repte de l’equip de DUAMAR és donar una atenció i dedicació personalitzada a cadascú dels seus clients. Per aquest motiu, i amb la finalitat de cobrir les necessitats que cada servei requereix, l´empresa disposa d´un propi know-how. Sumant-hi a això l’ús de tecnologies actuals i una dosi d’innovació i creativitat per a resoldre amb èxit les seves operacions internacionals, combinat amb la garantia i la fiabilitat del treball ben fet.

DUAMAR compte amb un personal dinàmic i qualificat, expert en el sector. El que permet oferir un bon assessorament en tràmits i problemàtica duanera i de comerç exterior.

DUAMAR també s’encarrega de tota la gestió logística que engloba un enviament a escala mundial; des de l’emmagatzematge i la distribució de les mercaderies, fins a la seva entrega. Tot això gràcies a l’àmplia xarxa d’agents amb la que treballa. Una filosofia empresarial basada en la confiança mútua, la transparència, la fidelitat amb els acords, la justícia i l’equilibri en les relacions professionals.

Des de 2017, DUAMAR TRANSITOS Y ADUANAS, S.A.U. s’ha compromès amb l’iniciativa de responsabilitat corporativa del Pacte Mundial de les Nacions Unides i els seus principis en les àrees de drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció.

Visió

Ser valorats pels clients i proveïdors així com per la resta de professionals del sector. Per a fer-ho l’empresa es basa en l’optimització de les solucions logístiques internacionals; com servei, qualitat, creativitat i tecnologia.

Valors

  • Orientació al servei per damunt de tot
  • Compromís, perseverança i tenacitat en les nostres activitats per a un correcte funcionament
  • Treball en equip per un bé comú personal i professional
  • Qualitat, innovació i proximitat com a base de l´estratègia de l´empresa
  • Honestedat, com a principi a l’hora de tractar amb els clients i els professionals del sector.
  • Responsabilitat social per a un món més sostenible