Assegurances

La pòlissa d’assegurança cobreix els danys durant el transcurs de l’enviament, des de la seva recollida fins a l’entrega de la mercaderia a destí. Sempre segons els acords i estàndards dels incoterms acordats en cada cas.

Pòlissa de transport

Cobertura al transport d’una determinada mercaderia davant d’imprevistos i/o complicacions, amb la nostra assegurança les seves mercaderies viatjaran protegides i arribaran molt lluny.

Peritatges i tramitacions

Administrem cadascun dels casos en funció del sinistre i de la importància del mateix amb el personal professional adequat i tramitant en conseqüència, vetllant pels interessos de l’assegurat.

Assegurances

La pòlissa d’assegurança cobreix els danys durant el transcurs de l’enviament, des de la seva recollida fins a l’entrega de la mercaderia a destí. Sempre segons els acords i estàndards dels incoterms acordats en cada cas.

La pòlissa d’assegurança cobreix els danys durant el transcurs de l’enviament, des de la seva recollida fins a l’entrega de la mercaderia a destí. Sempre segons els acords i estàndards dels incoterms acordats en cada cas.

Pòlissa de transport

Cobertura al transport d’una determinada mercaderia davant d’imprevistos i/o complicacions, amb la nostra assegurança les seves mercaderies viatjaran protegides i arribaran molt lluny.

Peritatges i tramitacions

Administrem cadascun dels casos en funció del sinistre i de la importància del mateix amb el personal professional adequat i tramitant en conseqüència, vetllant pels interessos de l’assegurat.